Schyłek życia, cz. 3

W swoim testamencie Godula nie zapisał nic ani Kościołowi, ani rodzinie Ballestrema. Małe sumy poprzydzielał swoim urzędnikom i służbie, sporo pieniędzy otrzymał Gemander, zarządca terenów rolniczych i leśnych w folwarkach Goduli. Wszystko to jednak był mały ułamek całego majątku, jaki pozostawił Godula. Całą resztę, to jest wszystkie ziemie, huty i kopalnie oraz większość papierów wartościowych, zapisał on Joannie Gryszczyk, córce jego służących z Rudy. Joanna Gryszczyk miała wtedy kilkanaście lat. Jeszcze przed swą śmiercią kazał ją Godula wysłać do pensjonatu, gdzie otrzymała wychowanie i naukę. W wieku lat 18, będąc już spadkobierczynią po polskim magnacie, została, z racji odziedziczonego ogromnego majątku, uszlachcona przez króla pruskiego i przyjęła nazwisko Joanna Gryszczyk von Schomberg Godula. Wkrótce potem wyszła za mąż za urzędnika królewskiego, hrabiego Jana Ulricha von Schaffgotscha. W ten sposób majątek Goduli dostał się w ręce niemieckiej rodziny arystokratycznej hrabiów Schaffgotschów 

REKLAMA
Potrzebujesz zastrzyku gotówki?
Internetowa pożyczka od razu dostępna na koncie działa 7 dni w tygodniu!

A jeśli potrzebn jest wyższa kwota?
Pomoże ci pożyczka długoterminowa spłacana w miesięcznych ratach.


2009-2015. Karol Godula - biografia.
Polecamy też inną ciekawą publikację, której tematem jest analiza techniczna.