Schyłek życia, cz. 1

Karol Godula do końca życia aktywnie działał w przemyśle cynkowym i węglowym, wciąż powiększając swój majątek. W efekcie swej działalności stał się jednym z głównych magnatów przemysłu górniczo-hutniczego na Górnym Śląsku w I połowie XIX wieku. Pod koniec życia był całkowitym właścicielem dwóch hut cynku, w dwu innych miał większość udziałów, będąc ich właścicielem dominującym. Oprócz tego posiadał 40 kopalń węgla oraz 19 kopalń galmanu. Ponadto był dużym właścicielem ziemskim; posiadając majątki w Szombierkach, Orzegowie, Bobrku i Bujakowie, skupił w swych rękach około 7.000 morgów gruntu. Na dodatek pozostawił po sobie listy zastawne o łącznej wartości 750.000 talarów. Całość jego majątku oceniano na około 15 milionów marek. Karola Godulę, jak się okazało, czekała podobna śmierć, jak jego rodziców i rodzeństwo. W roku 1848 wybuchła na Górnym Śląsku kolejna epidemia cholery. Godula chciał się przed nią uchronić, wyjeżdżając ze swego domu w Rudzie do Wrocławia, ale okazało się, że był już zarażony i ucieczka na nic się nie zdała. Umarł 6 lipca 1848 roku we Wrocławiu, w hotelu „Pod złotą gęsią”. Jego ciało przywieziono potem na Górny Śląsk i pochowano w kościele w Szombierkach. 

REKLAMA
Potrzebujesz zastrzyku gotówki?
Internetowa pożyczka od razu dostępna na koncie działa 7 dni w tygodniu!

A jeśli potrzebn jest wyższa kwota?
Pomoże ci pożyczka długoterminowa spłacana w miesięcznych ratach.


2009-2015. Karol Godula - biografia.
Polecamy też inną ciekawą publikację, której tematem jest analiza techniczna.