Informacje o tej biografii Karola Goduli

Celem tej pracy jest przedstawienie biografii Karola Goduli, polskiego magnata przemysłu górniczo-hutniczego w I połowie XIX wieku. Praca skonstruowana jest w sposób chronologiczny, kolejne rozdziały opisują młodość, dorosłe życie i schyłek życia Goduli. Taką konstrukcję uzasadnia to, że Godula miał praktycznie jedno pole działalności, tj. był przedsiębiorcą w przemyśle górniczo-hutniczym . Podział problemowy nie byłby więc w żaden sposób możliwy. Poza tym układ chronologiczny umożliwia powiązanie ze sobą różnych wątków jego życia, które miały na niego wpływ w jednym czasie.

Głównymi pozycjami literatury, z jakich korzystałem były:
PIERNIKARCZYK J.
Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku
Katowice, 1933-36
T. I i II
(zawiera m.in. życiorys Goduli, szczegółowy opis jego działalności gospodarczej i wpływu na rozwój przemysłu cynkowego).


GRODEK A.
Rozwój kapitalizmu na Górnym Śląsku
Poznań, 1948
(zawiera przede wszystkim charakterystykę warunków gospodarczych panujących na Górnym Śląsku w I połowie XIX wieku).


DROBNY E.
Rodzina Godułów
w: Zaranie Śląskie
1935, nr 3
(zawiera szczegóły dotyczące rodziny Goduli oraz jego młodości). 

REKLAMA
Potrzebujesz zastrzyku gotówki?
Internetowa pożyczka od razu dostępna na koncie działa 7 dni w tygodniu!

A jeśli potrzebn jest wyższa kwota?
Pomoże ci pożyczka długoterminowa spłacana w miesięcznych ratach.


2009-2015. Karol Godula - biografia.
Polecamy też inną ciekawą publikację, której tematem jest analiza techniczna.