Młodość, cz. 1

Karol Godula urodził się 8 listopada 1781 roku w Makoszowach. Jego ojcem był Józef Godula, pracujący w służbie u barona Jerzego Ziemieckiego jako dozorca lasów, a jego matką — Franciszka Godula, córka Antoniego Hanika z Wieszowy. Karol był najmłodszy z całego rodzeństwa, miał trzy starsze siostry — Mariannę, Johannę i Franciszkę. W czasach późniejszych, gdy Karol Godula stał się wielkim magnatem przemysłowym na Śląsku, krążyły na temat jego dzieciństwa legendy, mówiące o ponurych i nędznych warunkach, w jakich miał dorastać, o biedzie panującej w jego rodzinie. Nie były to jednak historie prawdziwe. Jego ojciec, Józef Godula, pełniąc obowiązki leśniczego w makoszowskich lasach należących do barona Ziemieckiego i będąc dzierżawcą dużych dóbr rycerskich, dorobił się całkiem niemałego majątku i mógł zapewnić rodzinie bardzo przyzwoite warunki życia. Zamożność jego przyniosła nawet wymierny skutek w postaci ślubu jego najstarszej córki, Marianny, z baronem Augustem de Lengsfeldem z Gliwic. Małżeństwo to, które zawarte zostało w czerwcu 1792 roku, z pewnością nie byłoby możliwe, jeśli Józef Godula nie mógłby przyrównać się swym majątkiem do ówczesnej szlachtyREKLAMA
Potrzebujesz zastrzyku gotówki?
Internetowa pożyczka od razu dostępna na koncie działa 7 dni w tygodniu!

A jeśli potrzebn jest wyższa kwota?
Pomoże ci pożyczka długoterminowa spłacana w miesięcznych ratach.


2009-2015. Karol Godula - biografia.
Polecamy też inną ciekawą publikację, której tematem jest analiza techniczna.