Dorosłe życie, cz. 6

Godula nigdy nie cieszył się względami władz pruskich. Zwłaszcza było to widoczne na początku jego działalności, gdy główną pozycję w przemyśle cynkowym zajmowała rządowa huta Lydognia. Godula tworząc swoje huty stał się jej poważnym konkurentem, zaczęto się obawiać, że zmonopolizuje on całą branżę cynkową. Wielu niepokoiło to, że huty Goduli funkcjonowały bardzo dobrze nawet w okresach kryzysowych dla całego przemysłu. Mógł on dzięki temu dyktować innym producentom warunki i skutecznie z nimi konkurować, krzyżując ich plany, tak jak to było np. w roku 1825, gdy nastąpił kryzys w przemyśle cynkowym i gdy chciano stworzyć syndykat i ograniczyć produkcję, ustalając limity; Godula od razu sprzeciwił się wtedy takiej koncepcji i nie przystąpił do syndykatu. Z powodu więc jego dużej konkurencyjności najpierw wobec hut rządowych, a potem w ogóle hut niemieckich, stawiano mu różne trudności, wykorzystując to, że na rozbudowę hut każdorazowo potrzebna była zgoda państwa. Zaszkodziła tu Goduli jego niepopularność wśród chłopów. Minister pruski odmówił wyrażenia zgody na budowę nowych pieców w hucie Karola na podstawie doniesień mówiących o tym, że Godula wyzyskuje chłopów do robót pańszczyźnianych, że muszą mu oni zwozić furmankami surowce i produkty huty, pracując w szczególnie złych warunkach. Dopiero po dostarczeniu przez Godulę dowodów pojednania z chłopami, otrzymał on aprobatę rządu na dalsze powiększanie huty. 

REKLAMA
Potrzebujesz zastrzyku gotówki?
Internetowa pożyczka od razu dostępna na koncie działa 7 dni w tygodniu!

A jeśli potrzebn jest wyższa kwota?
Pomoże ci pożyczka długoterminowa spłacana w miesięcznych ratach.


2009-2015. Karol Godula - biografia.
Polecamy też inną ciekawą publikację, której tematem jest analiza techniczna.