Dorosłe życie, cz. 2

Oprócz tej huty, hrabia kupił lub założył jeszcze kilka innych. Godula nie ograniczał się jednak tylko do zarządzania hutami hrabiowskimi. Dzięki zarobionym pieniądzom rozpoczął też działalność na własną rękę. Na początek kupił wieś Orzegów, gdzie otworzył jedne z pierwszych i najbogatszych kopalń węgla. Ten kolejny sukces spowodował, iż Godula jeszcze intensywniej zaczął skupować kopalnie, huty, a także folwarki i całe wsie, aby móc wydobywać kruszec na własnych terenach. Nabył w 1826 dobra Szombierki, a w późniejszych latach także Bujaków i Bobrek. Prócz tego wydzierżawił majątki Ruda i Biskupice. W jego posiadaniu było wiele kopalń węgla, jak na przykład: Wolność Górnicza, Paweł, Orzegów, Stein, Kleofas; w wielu zaś innych miał znaczące udziały. Stał się również jedynym dostawcą gliny do pieców cynkowych. Największe sukcesy odnosił w hutnictwie cynkowym. Otwierał nowe kopalnie galmanu, który to kruszec z kolei przetapiał w swych hutach. Posiadanie przez niego kopalń galmanu i węgla było bardzo istotne, gdyż galman był głównym surowcem do wytopu cynku, a węgiel paliwem, którego używano w hutach. Węgiel służył też do redukcji tlenku cynku z osadów wielkopiecowych; tlenek cynku destylowano potem w specjalnych retortach, tzw. muflach, umieszczonych w wielkich piecach, w których, dzięki bardzo wysokiej temperaturze, otrzymywano cynk. Wynalezienie tego sposobu wytopu było wtedy przełomowe, był to okres szybkiego rozwoju technologii w tym przemyśle. Godula w swych hutach również stosował najnowsze metody, często przez siebie samego ulepszane. W roku 1822 założył hutę Neue Zeit w Bielszowicach, w roku 1832 zakupił hutę w Chebziu za cenę 1920 talarów, w 1836 nabył hutę cynkową Dobra Nadzieja za 3715 talarów, a w 1847 kupił udziały w hucie Morgenroth w Orzegowie. Zarządzał zarazem hutami swoimi, jak i należącymi do hrabiego Ballestrema. Jego huty prosperowały tak znakomicie, a poza tym uzyskał tak duży udział w przemyśle, że był nazywany „królem cynkowym”. Stał się jedynym, obok Franciszka Wincklera, wielkim śląskim przemysłowcem, który nie wywodził się z ziemiaństwa, ale z chłopstwa. 

REKLAMA
Potrzebujesz zastrzyku gotówki?
Internetowa pożyczka od razu dostępna na koncie działa 7 dni w tygodniu!

A jeśli potrzebn jest wyższa kwota?
Pomoże ci pożyczka długoterminowa spłacana w miesięcznych ratach.


2009-2015. Karol Godula - biografia.
Polecamy też inną ciekawą publikację, której tematem jest analiza techniczna.