Dorosłe życie, cz. 1

Zachęcony pierwszym powodzeniem Godula postanowił namówić hrabiego do rozpoczęcia działalności górniczo-hutniczej. Sprzyjały temu warunki wtedy panujące. Na Śląsku rozwijał się kapitalizm, a nowe rozwiązania techniczne umożliwiały rozwój przemysłu. Obowiązujący na Śląsku pruski ordunek górniczy, wydany w roku 1769, ustanawiał królewską własność kopalin podziemnych, bez względu na właściciela terenów, gdzie się znajdowały. Właściciel ziemi musiał więc umożliwić eksploatację temu, kto uzyskał nadanie od państwa. Jednocześnie jednak posiadacze gruntów mieli prawo pierwszeństwa w zdobyciu nadania na wydobycie, dlatego też właśnie ziemiaństwo, a nie kupcy i bankierzy, jak to było na zachodzie Europy, mieli główny udział w śląskim przemyśle, opierającym się na górnictwie i hutnictwie. Taka właśnie sytuacja skłoniła Godulę do działania. Wyczuł on, że ogromne posiadłości Ballestrema są bogate w węgiel i inne cenne kruszce, a także w osady wielkopiecowe, toteż namówił go do ich wykorzystania. 29 lutego 1812 roku rozpoczęła działalność Huta Karola w Rudzie, której właścicielem w całości był hrabia Ballestrem, a zarządcą Godula. Huta z początku miała 5 wielkich pieców, potem coraz bardziej się rozwijała tak, że liczba pieców zwiększyła się do kilkunastu. Hrabia, widząc zyski jakie przynosi huta, podarował Goduli 28 kuksów (udziałów) ze 128 istniejących. Huta Karola była w latach 30-tych XIX wieku największą z istniejących na Śląsku. 

REKLAMA
Potrzebujesz zastrzyku gotówki?
Internetowa pożyczka od razu dostępna na koncie działa 7 dni w tygodniu!

A jeśli potrzebn jest wyższa kwota?
Pomoże ci pożyczka długoterminowa spłacana w miesięcznych ratach.


2009-2015. Karol Godula - biografia.
Polecamy też inną ciekawą publikację, której tematem jest analiza techniczna.