Bibliografia

Oto bibliografia zamieszczonej na tej stronie pracy o Karolu Goduli. Literatura przedmiotu.


1. Karol Godula, w: Głosy z nad Odry, R. III (1920), z. 3, s. 126-128.
2. DĘBICKI J., Przemysł cynkowy. Szkic historyczno-gospodarczy, Warszawa, 1927.
3. DROBNY E., Rodzina Godułów, w: Zaranie Śląskie, R. XI (1935), z. 3, s. 179-181.
4. GRODEK A., Rozwój kapitalizmu na Górnym Śląsku, Poznań, 1948.
5. JAROS J., Słownik historyczny hut cynku na ziemiach polskich, Katowice, 1985.
6. MORCINEK G., Pokład Joanny, Warszawa, 1953.
7. MORYSÓWNA-MEIXNEROWA K., Godula Karol, w: Polski słownik biograficzny, Wrocław-Kraków-Warszawa, 1959-60, s. 192.
8. PIERNIKARCZYK J., Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, Katowice, 1933-36.
9. WALLIS S., Karol Godula, w: Powiat świętochłowicki. Monografia, pod red. T. SZALIŃSKIEGO, Katowice, 1931, s. 43-44. 

REKLAMA
Potrzebujesz zastrzyku gotówki?
Internetowa pożyczka od razu dostępna na koncie działa 7 dni w tygodniu!

A jeśli potrzebn jest wyższa kwota?
Pomoże ci pożyczka długoterminowa spłacana w miesięcznych ratach.


2009-2015. Karol Godula - biografia.
Polecamy też inną ciekawą publikację, której tematem jest analiza techniczna.